093****1051
پیراهن پروانه
093****1051 (خریدار)
عالی بود
پاسخ فروشگاه
مبارک باشه به شادی بپوشید
24 آبان 1397
دامون بختیاریان
شومیز بهیندخت
دامون بختیاریان (خریدار)
مرسی از نازگل
پاسخ فروشگاه
خواهش عزیزم
21 آبان 1397
فتحی
پیراهن 
تونیک
فتحی
قیمت زیادی دارد
پاسخ فروشگاه
کیفیتش درجه ۱ بافتش واقعا ریز
26 فروردین 1397